Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu MATRADE
tarafından 10-12 Ağustos 2016 tarihlerinde Kuala Lumpur’da
düzenlenen etkinlikte VeduBOX Yenilikçi İletişim ve Eğitim sistemimizi
tanıttık. Çok beğenilen VeduBox potansiyel müşteriler tarafından değerlendirilecek.