Soru bankası, yaprak test, deneme sınavı gibi özellikleri içeren online sınav sistemidir.

  • Soru Oluşturma : Kategorize edilmiş bir şekilde sınırsız soru tanımlanabilir. Bir çok soru tipi desteklenmektedir: çoktan seçmeli, bir den çok seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış, evet hayır, sürekle bırak, resim sorusu, eşleştirme, sıralama, matriks ve likert .
  • Soru Bankası: Oluşturulan sorular soru bankasında tutulmaktadır.
  • Test: Soru bankasından soru seçilerek testler oluşturulabilmektedir. Soru sırası her bir kullanıcı için değiştirilebilmektedir.
  • Sınav: Testler kullanılarak sınavlar oluşturulabilmektedir.
  • Değerlendirme: Anlık otomatik değerlendirme
  • Raporlama ve Yönetim : Öğretmen, yönetici gibi değişik rollerde kullanıcı ekleme, ders ve içerik yönetimi, kayıtlı öğrenci, günlük ve aylık gelir gibi bir çok rapor.
  • Online Ödeme: İyzico ve PayPal
  • Sosyal Ağ : Eğitmenler ve öğrenciler arasında sosyal ağ
  • Online Depolama: Derslere istenildiği kadar pdf, word, power point, çizim v.b. herhangi bir formatta dosya eklenmesini sağlar.