VeduBox oldukça gelişmiş bir soru bankası test ve sınav sistemi sunar.

VeduBox  Sınav soru bankası, yaprak test, deneme sınavı gibi özellikleri içeren online sınav sistemidir.

 • Soru Oluşturma : Kategorize edilmiş bir şekilde sınırsız soru tanımlanabilir. Bir çok soru tipi desteklenmektedir: çoktan seçmeli, bir den çok seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış, evet hayır, sürekle bırak, resim sorusu, eşleştirme, sıralama, matriks ve likert .
 • Soru Bankası: Oluşturulan sorular soru bankasında tutulmaktadır.
 • Test: Soru bankasından soru seçilerek testler oluşturulabilmektedir. Soru sırası her bir kullanıcı için değiştirilebilmektedir.
 • Sınav: Testler kullanılarak sınavlar oluşturulabilmektedir.
 • Değerlendirme: Anlık otomatik değerlendirme
 • Raporlama ve Yönetim : Öğretmen, yönetici gibi değişik rollerde kullanıcı ekleme, ders ve içerik yönetimi, kayıtlı öğrenci, günlük ve aylık gelir gibi bir çok rapor.
 • Online Ödeme: İyzico ve PayPal
 • Sosyal Ağ : Eğitmenler ve öğrenciler arasında sosyal ağ
 • Online Depolama: Derslere istenildiği kadar pdf, word, power point, çizim v.b. herhangi bir formatta dosya eklenmesini sağlar.
     
Temel özellikler 
 • Sınırsız sayıda kendi sorularınızı oluşturabilirsiniz. Sorular ve cevap şıkları metin, görsel ve video olarak hazırlanabilir.
 • Soru bankasından sorular tek tek ya da rastgele otomatik seçilerek testler de oluşturulabilir.
 • Testler otomatik olarak değerlendirilir ve raporlanır. Ayrıca açık uçlu soruların değerlendirmeleri eğitmen tarafından yapılabilir.
 • Sınavlar testler birleştirilerek oluşturulur. Sınavlar da otomatik olarak değerlendirilir ve raporlanır.
 • Soru Bankası, Test ve Sınav Sistemimiz sayesinde farklı soru tipleriyle (sürükle bırak, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış, yazılı vb.) testler ve sınavlar hazırlanabilir.
 • Bu sayede tek tip testler ve sınavlardan kurtularak öğrencilerinizin farklı yollarla sonuca ulaşmasını sağlanabilir.
 • Her öğrencinin test ve sınav sorusuna verdiği cevapları detaylı olarak görülebilir ve bu sayede etkin bir şekilde öğrenciler takip edilebilir.
VeduBox Soru Bankası, Test ve Sınav Sistemi