Şirketler ürünleri ve hizmetlerinin
Bayi,Tedarikçi, Müşteri ve satış pazarlama personellerine online eğitimler ve toplantılar/seminerler
şeklinde yaparak önemli oranda zaman ve maliyet tasarrufu, daha iyi yönetim, süreklilik, motivasyon gibi avantajlar sağlamaktadırlar.