Linkedin

Vedubox

2024 Capterra Fiyat Değer Raporuna Göre En İyi LMS Yazılımlarından biri Vedubox!

Paylaş

video egitimlerde hikayelestirme

Video Eğitimlerde Hikayeleştirme Nedir, Nasıl Kullanılır?

Eğitim içeriklerinin sıkıcılığı, öğrencilerin en çok şikayet ettiği konulardan birisidir. Birçok öğrenci okul sıralarında, sıkıcı bir şekilde anlatılan dersleri dinleyerek eğitim hayatını geçiriyor veya her anlatına konu her öğrenciye ilgi çekici gelmediğinden bazı öğrenciler konuyla ilgili yeterli bilgiyi alamıyor. Bu durum yüz yüze eğitimde nasıl geçerliyse online eğitimlerde de geçerlidir. Bilgiyi boca etmek, onu herhangi bir şekle sokmadan direkt olarak aktarmak, hem canlı derslerden hem de eşzamanlı olmayan video eğitimlerden alınacak verimi düşürmektedir.

Bu yüzden özellikle Z kuşağına hitap edebilmek adına son zamanlarda hikayeleştirme kavramı eğitimde sıklıkla dile getirilmeye başlandı. Bu kavram, eğitim içeriklerine uygulanarak öğrencinin ilgisini toparlaması hedeflenmiştir. Dolayısıyla hikayeleştirme yüz yüze eğitimde olduğu kadar video eğitimlerde de kullanılabilmektedir.

Hikayeleştirme Nedir?

Hikayeleştirme, bir konuyu çeşitli yöntemlerle ilgi çekici olaylar veya görseller kullanarak anlatmaktır. Örnek üzerinden anlatım olarak da düşünülebilir. Eski çağlardan günümüze, yazılı veya sözlü bir şekilde kullanılan hikaye türü aslında formal olmayan bir eğitim metodu olarak düşünülebilir. Masallar, fabl’lar, içerdikleri destekleyici ve konunun anlaşılmasını sağlayan örneklerle hikayeleştirme kavramına güzel birer örnektir.

Hikayeleştirme bu tanımıyla ele alındığında, eğitimin bir parçası olarak kullanılmaması düşünülemeyecek bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde öğrencilerin odaklanma sürelerinin 10-15 dakika arasına kadar düştüğü bilinmektedir. Bunun sonucu olarak, 40 dakikalık bir derste öğrencinin ilgisini derse odaklamasına yardımcı olacak birçok aracın kullanılması gerekmektedir. İşte hikayeleştirme de bu araçlardan birisidir. Teorik bilginin sunulduğu sürenin ardından bu bilgiyi akıllara yerleştirecek hikayeler veya örnekler kullanıldığında bilginin kalıcı yükselmekte, öğrencinin odaklanması sağlanmaktadır.

Hikayeleştirme Video Eğitimlerde Nasıl Kullanılır?

Tıpkı yüz yüze eğitimlerde olduğu gibi eğitmen video eğitimlerde de çeşitli örnekler ve hikayeler üzerinden derse zenginlik katabilir. Fakat, video eğitimlerde sınıf ortamında kullanılması pek verimli olmayan yöntemler de kullanılabilir. Öğretmenin dijital yetkinliği nispetinde hazırlayacağı videolar, infografikler veya sunumlarla hikayeleştirme ders sırasında uygulanabilir. Yani sözlü hikayeleştirme kullanılabildiği gibi görsel hikayeleştirme de yapılabilir. Bunun için basit animasyon oluşturma araçları, görüntü işleme uygulamaları tercih edilebildiği gibi video düzenleme araçlarıyla gerçek videolar üzerinden de çalışmalar yapılabilir. Tabii ki öğretmen yüz yüze eğitimde uyguladığı gibi sözlü hikayeler de tercih edebilir.

Hikayeleştirme Video Eğitimlerde Neden Önemlidir?

Video eğitimler gerçek sınıf ortamından uzak bir ortamda gerçekleştirildiğinden, yüz yüze eğitimde uygulanabilecek ilgi toparlayıcı ve konunun tam olarak öğrenilmesini sağlayacak yöntemlerden de uzak kalınmaktadır. Öğrenci, sadece ekrana bakmakta, herhangi bir etkileşime tam olarak girememekte veya hiç etkileşim sağlayamamaktadır. Bu sebeple, öğrencinin derse olan ilgisini canlı tutmak, canlı ders olsun eşzamanlı olmayan video eğitim olsun, öğretmenin elindedir. Bunu da hikayeleştirme gibi çeşitli yöntemler kullanarak sağlayabilir. Hikayeleştirme kullanımının video eğitimlerde daha fazla tercih edilmesi gerekliliğini de yukarıda açıklamaya çalışmıştık. Birçok araç kullanarak hikayeleştirme yapılabildiğinden video eğitimlerde bu yöntemin kullanılması daha etkili sonuçlar sağlayacaktır. Peki video eğitimlerde hikayeleştirme neden önemlidir?

Duygu İletimi

Bir hikaye dinlediğimizde hikayede yer alan karakterlerle kendimizi eşleştirir veya hikayedeki konuyla alakalı empati oluştururuz. Bu öğrenciler için de geçerlidir. Öğrencinin empati kurup kendisini yerine koyduğu karakter, kişinin hafızasında kalıcı bir yer elde eder. Bu, ders anlatma yöntemi olarak kullanıldığında, renkler, konuşmalar, sesler, öğrencinin konuyu daha iyi hatırlamasına, anlatılan olayın gerçek hayatta bir şeyler çağrıştırmasına olanak sağlar. Bu da öğrencide kalıcı öğrenmeyi tetikler.

Gerçek Hayatla Bağdaştırma

Okul hayatıyla ilgili klişe bir söz olan “gerçek hayatta ne işimize yarayacak” lafı, sürekli olarak boca edilen teorik bilginin öğrenci tarafındaki önyargı duvarıdır. Bu önyargı, öğrencinin konuya olan ilgisini en başta sıfırlar ve derse odaklanmasının önüne geçer. Fakat, hikayeleştirme yöntemiyle, anlatılan konunun gerçek hayatla olan bağı ele alınır ve öğrencinin önyargı duvarları yıkılarak konuya odaklanması sağlanır. Öğrenci, bunun neticesinde anlatılan konuyu daha dikkatli dinler ve gerçek hayatta da bununla ilgili öğrendiklerini uygulamaya başlar.

Akılda Kalıcılık

Hikayeleştirmenin en büyük faydası da anlatılan konunun akılda kalıcı olmasını sağlamasıdır. Akılda kalıcılık, empati, duygu uyandırma, gerçek hayatla ilişkisinin ortaya konmasından dolayı konunun uygulanması gibi nedenler ötürü gerçekleşir. Bir edebiyat dersinde öğrenciye bir şairden bahsedilirken, onun herhangi bir şiiri neden yazdığı, bu şiirin ne gibi anlamlar taşıdığı anlatılırsa, öğrenci ilgisini bu hikayeye yönlendirip çeşitli kısımlarda empati sağlayarak konunun tamamını ufacık bir parça ile öğrenebilecektir.

Tüm bunları ele aldığımızda, hikayeleştirmenin yüz yüze eğitimde veya video eğitimlerde ne gibi sonuçlar vereceğini görebiliriz.

Hikayeleştirme Tavsiyeleri

Eğer video eğitimlerde hikayeleştirme yöntemi kullanılacaksa, bazı noktalarda şu birkaç konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü, hikayenin bir ara geçiş olarak ele alınmaması, aksine konuyu bütünleştiren ve akılda kalıcılığı sağlayan bir araç olarak görülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hikaye anlatımı kullanılacaksa, ister görsel veya işitsel ortamlar kullanılsın, ister öğretmen bunu kendisi anlatarak sağlasın, şunlara dikkat edilmelidir.

Hikayeyi Basit Tutun

Her öğrenci aynı algılama düzeyine sahip değildir. Veya her öğrencinin empati oluşturma düzeyi de aynı değildir. Bu sebeple eğitimde hikayeleştirme metodu kullanılacaksa, anlatılacak hikaye olabildiğince basit ve konuyu destekleyici şekilde kullanılmalıdır. Gereksiz detaylar, uzun anlatımlar, öğrencinin konudan uzaklaşmasına ve anlatılanların kendisinde oluşturacağı başka izlenimlere kapılmasına sebep olacaktır.

Doğru Sözcük Kullanın

Sözcükler anlatılan hikayenin anlaşılır olmasını sağlayan en önemli araçlardır. Bir ders sırasında hikayeleştirme yöntemi kullanılacaksa ve bir hikaye anlatılacaksa doğru kelimelerin kullanımına dikkat edilmelidir. Öğrencilerin pek bilmediği, anlayamayacağı kelimelerin kullanımı anlatılan hikayenin anlaşılır olmasının önüne geçer. Öğrenci anlatılana odaklanamaz veya beynin en yakın benzer bir şeye yönlenmesi neticesinde kelimeyi, benzer bir kelime üzerinden anlamlandırmaya çalışarak hikayeyi yanlış anlamasına sebep olur. Bu sebeple hikayenin kelimelerini öğrencilerin düzeyine göre belirlemek çok önemlidir.

Alakalı Hikaye Kullanın

Hikayeleştirme yapmak, öğrencilerin konuyu iyi anlamasını sağlamak ve odaklanmayı artırmak için yapılır. Eğer, konuyla alakalı bir hikayeleştirme yapılamayacaksa, alakasız bir hikayeleştirme gerçekleştirilmemelidir. Çünkü alakasız bir hikaye öğrencinin konudan kolayca kopmasına sebep olur. Konudan kopan öğrenci anlatılanları anlayamaz, hikayeleştirilen konuyla kendisini bağdaştırır ve başka bir dünyaya odaklanır. Ders sırasında ara vermek amaçlı birkaç dakikalık dinlenmeler yapılabilir. Yüz yüze eğitimlerde bu kolaydır. Video eğitimlerde ise buna gerek yoktur zira canlı ders değilse öğrenci videoyu durdurabilir ve dinlenebilir. Bu sebeple alakasız bir hikayeleştirme hem zaman anlamında verimsiz hem de konudan uzaklaşma anlamında yanlış bir tercih olacaktır.

Video eğitimler, online eğitimin önemli bir parçasıdır. Online eğitim günümüzde hem formal eğitimde hem de kişisel eğitimlerde kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Video eğitimle ilgileniyor ve bir video eğitim platformu arayışınız bulunuyorsa Vedubox bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir araç olarak geliştirilmiştir. Vedubox’ı kullanarak online eğitimler oluşturabilir, video eğitim satışı gerçekleştirebilir ve öğrencilerinize özel ders sunabilirsiniz.

Vedubox hakkında detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

En Yeni Yazılar

Başarı Hikayeleri