Linkedin

Vedubox

2024 Capterra Fiyat Değer Raporuna Göre En İyi LMS Yazılımlarından biri Vedubox!

Paylaş

E Ogrenme Sisteminizi Nasil Kurarsiniz Kopyasi Kopyasi

Kurum içi Mentorluk ve Koçluk Uygulamaları

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, kurumlar çalışanlarının potansiyelini maksimum düzeyde kullanmak ve kariyerlerini desteklemek için çeşitli gelişim stratejileri arayışındadır. Kurum içi mentorluk ve koçluk uygulamaları, bu amaçla giderek daha fazla tercih edilen etkili yöntemler arasında yer alıyor. Çalışanların potansiyellerini açığa çıkarmak, liderlik becerilerini geliştirmek ve kurum içi etkinlikleri artırmak için güçlü bir araç olarak kullanılan kurum içi mentorluk ve koçluk uygulamaları hakkındaki bu blog yazısına hoş geldiniz.

Kurum içi mentorluk ve koçluk, bir çalışanın tecrübeli bir meslektaşı veya bir üst düzey yönetici tarafından kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla verilen rehberlik ve destek süreçleridir. Bu uygulamalar, çalışanların yetkinliklerini geliştirmelerine, kariyer hedeflerine ulaşmalarına ve iş performanslarını artırmalarına yardımcı olmak için birbirini tamamlayan yaklaşımları içerir.

Mentorluk, tecrübeli bir kişinin genellikle daha az deneyime sahip bir çalışana, bilgi ve deneyimlerini aktararak onun gelişimine destek olmasıdır. Mentor, mentiye kendi hatalarından ve başarılarından dersler çıkararak kariyer gelişimi hakkında rehberlik eder. Koçluk ise, çalışanın kendi iç kaynaklarını keşfetmesine, hedeflerini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için eylem planları oluşturmasına yardımcı olan daha rehberlik odaklı bir süreçtir.

Kurum içi mentorluk ve koçluk uygulamaları, çalışanların kendi potansiyellerini keşfetmelerini, güçlü yönlerini vurgulamalarını ve zorluklarla başa çıkmalarını sağlayarak onların motivasyonunu ve bağlılığını artırır. Aynı zamanda, kurum içi iletişimi ve işbirliğini destekler, çalışanlar arasında güçlü bir ağ oluşturur ve kurum kültürünü olumlu yönde etkiler.

Bu blog yazısı boyunca, kurum içi mentorluk ve koçluk uygulamalarının nasıl başarılı bir şekilde tasarlanacağından, katılımcılar için nasıl faydalı olacağına, başarı kriterlerine ve daha birçok önemli konuya değinmeye çalışacağım. Kurum içi mentorluk ve koçluk uygulamalarının iş dünyasında sağladığı değeri anlamak ve bu stratejileri başarılı bir şekilde uygulamak için sizleri yazının devamına davet ediyorum;

Mentorluk Kavramına Yakından Bir Bakış;

Mentorluk, bir kişinin, deneyim sahibi bir kişinin rehberliği ve desteği altında gelişimini desteklemek için yapılan kişisel bir ilişkidir. Bu ilişki, mentorun tecrübelerini, bilgisini ve içgörüsünü paylaşarak mentiyi desteklemeyi amaçlar. Mentorluk, hem kişisel hem de profesyonel alanlarda kullanılan güçlü bir eğitim ve öğrenme yöntemidir.

Mentorluğun Kökeni ve Tarihçesi

Mentorluk, Antik Yunan dönemine kadar uzanan köklü bir gelenektir. “Mentor” kelimesi, Homeros’un Odysseia destanında yer alan, İthaka kralı Odysseus’un oğlu Telemakhos’u eğitmek ve korumakla görevlendirilen deneyimli bir öğretmenin adıdır. O dönemde, mentorluk bir hikayede yer almasının yanı sıra, gerçek yaşamda da önemli bir öğrenme ve yetiştirme yöntemiydi.

Mentorluğun Önemi ve Avantajları

Bilgi ve Tecrübe Aktarımı: Mentorlar, mentilere kendi tecrübelerini ve bilgilerini aktararak onların gelişimini destekler. Bu sayede mentiler, mentorların yaşadığı sorunlardan ve öğrendiklerinden faydalanır. Bunun yanı sıra kurumsal hafızanın da gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunur.

Güven ve Destek: Mentor-menti ilişkisi, güvene dayalı bir ortam sağlar. Mentorlar, mentilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onları desteklemek için zaman ve çaba harcar. Bu destek, mentilerin kendine güvenini artırırken kurum içerisinde de güvene dayalı iletişim kültürünü güçlendirir.

Kariyer Gelişimi: Mentorlar, mentilerin kariyerlerinde ilerlemelerini ve hedeflerine ulaşmalarını teşvik eder. Mentörlük desteği, mentilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Öğrenme Fırsatları: Mentorluk, mentilerin farklı perspektifler kazanmalarını ve yeni bilgiler öğrenmelerini sağlar. Bu öğrenme fırsatları, mentilerin kişisel ve profesyonel gelişimini destekler.

Motivasyon ve İlham: Mentorlar, mentilere ilham verir ve onları motive eder. Mentorluk sayesinde mentiler, zorluklarla başa çıkma ve hedeflerine ulaşma konusunda daha güçlü bir tutum geliştirir.

Mentorluk Türleri

Kariyer Mentorluğu: Bir kariyerde daha tecrübeli bir kişi, mentiye kariyer gelişimi ve ilerlemesi konusunda rehberlik eder.

Akademik Mentorluk: Akademik bir alanda uzman biri, mentilere eğitim ve öğrenme süreçlerinde yardımcı olur.

Liderlik Mentorluğu: Liderlik pozisyonunda olan biri, mentilere liderlik becerileri ve yönetim konusunda destek sağlar.

Kişisel Mentorluk: Kişisel bir bağlamda, bir mentor, mentilere kişisel gelişimleri konusunda rehberlik eder ve destek olur.

Mentorluk, kişilerin gelişimine ve öğrenme süreçlerine değer katan güçlü bir eğitim yöntemidir. Mentorların rehberliği ve desteği, mentilerin kişisel ve profesyonel başarılarına olumlu bir etki bırakır. Mentorluk, sağladığı destek ve deneyim paylaşımı ile hem mentileri hem de mentorları zenginleştiren karşılıklı öğrenme sürecidir. Bu nedenle, iş dünyasından eğitime, akademiden liderliğe kadar birçok alanda mentorluk, değerli bir öğrenme ve gelişim aracı olarak gün geçtikçe daha fazla kullanılıyor.

Mentorluk Türleri
Mentorluk Türleri

Mentorluk Sürecinin Adımları;

 1. Mentor ve Menti Seçimi: İlk adım, uygun bir mentor ve menti eşleşmesi yapmaktır  . Mentor, deneyimli ve bilgi sahibi bir kişi olmalıdır. Menti ise, geliştirmek istediği alan veya hedefleri net bunlar doğrultusunda rehberlik beklediği bir konuda desteğe ihtiyacı olan kişi olmalıdır.
 2. İlk Tanışma ve Amaç Belirleme: Mentor ve menti, mentorluğun amaçları ve beklentileri hakkında açık bir şekilde konuşmalıdır. Mentorluk ilişkisinin hedefleri belirlenmeli ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmalıdır.
 3. İletişim ve Güven Oluşturma: İyi bir mentorluk ilişkisinin temeli, açık ve etkili iletişimdir. Mentor ve menti arasında güven ve samimiyet oluşturulmalıdır, böylece açık ve dürüst bir şekilde birbirleriyle paylaşım yapabilirler.
 4. Öğrenme ve Gelişim Planı Oluşturma: Mentor ve menti, mentinin hedeflerine ulaşması için bir öğrenme ve gelişim planı oluşturmalıdır. Bu plan, hedeflere yönelik adımların belirlenmesini ve başarı ölçütlerinin tanımlanmasını içermelidir.
 5. Rehberlik ve Deneyim Paylaşımı: Mentor, mentiye deneyimlerini, bilgilerini ve önerilerini aktarmalıdır. Menti, mentorun tecrübelerinden faydalanarak kendi beceri ve bilgilerini geliştirir.
 6. Geribildirim ve Değerlendirme: Mentorluk süreci boyunca düzenli geribildirim ve değerlendirme yapılmalıdır. Bu, mentinin gösterdiği gelişimi takip etmek ve gerektiğinde yol haritasını yeniden gözden geçirmek için önemlidir.
 7. Mentorluk Sürecinin Sonlandırılması: Mentorluk ilişkisi, mentinin hedeflere ulaştığı veya belirlenen süre tamamlandığında sonlandırılabilir. Bu süreçte, mentor ve menti arasında bir kapanış görüşmesi ve değerlendirme yapılmalıdır.
 8. Uzun Vadeli Destek ve İletişim: Mentorluk süreci sona erdikten sonra bile, mentor ve menti arasında uzun vadeli destek ve iletişim sürdürülebilir. Mentor, mentinin başarıları ve gelişimiyle ilgilenmeye devam edebilir.

Mentorluk süreci, kişisel ilişkiler ve güçlü iletişim üzerine kuruludur. Her iki tarafın da aktif katılımı, sürecin başarısını artıracaktır. Mentorluk, potansiyelin ortaya çıkarılması ve performans gelişimi için güçlü bir araçtır, bununla birlikte mentor ve menti için anlamlı ve tatmin edici bir deneyim sunar.

Mentorluğun Farklı Yüzü; Tersine Mentorluk;

Mentorluk, gelişim ve öğrenme süreçlerinde önemli bir rol oynayan değerli bir ilişki türüdür. Genellikle deneyimli bir kişinin, daha az deneyime sahip birine bilgi ve rehberlik sağladığı bir öğrenme modeli olarak algılanır. Ancak günümüzde geleneksel mentorluk modeline karşılık olarak gelişen tersine mentorluk kavramı, bu paradigmayı değiştirerek öğrenme sürecine yeni bir bakış açısı getiriyor. Tersine mentorluk, genç ve deneyimsiz profesyonellerin deneyimli ve yaşça daha büyük profesyonellere rehberlik yaptığı ve onlardan öğrenmeyi sağladığı bir ilişki biçimidir. 

Tersine mentorluk, geleneksel mentorluk modelinden farklı olarak, deneyimsiz veya daha genç bir kişinin bilgi, teknoloji ve modern dünya hakkındaki bilgilerini paylaştığı bir öğrenme sürecidir. Bu ilişki, genellikle iş yerlerinde hiyerarşik ilişkiyi optimize etmek veya farklı jenerasyondan kişiler arasında kurulan karşılıklı öğrenme ortamlarında ortaya çıkar. Geleneksel mentorlukta, deneyimli bir kişi daha az deneyime sahip birine yol gösterirken, tersine mentorlukte genç kişiler, deneyimli kişilerin kendilerine sunduğu fırsatlardan yararlanırken aynı zamanda onlarla yeni bakış açıları ve teknolojik bilgiler paylaşırlar.

Tersine mentorluk kavramının özünde, her yaş grubunun ve deneyim seviyesinin benzersiz bilgi ve becerilere sahip olduğu fikri yatar. Geleneksel mentorluk modelinde olduğu gibi, tersine mentorluk de özgüveni artırıcı ve katılımcılara kariyerleri konusunda ilham verici bir etkiye sahiptir. Genç profesyoneller, onları anlayan ve onlara saygı gösteren deneyimli kişilerle etkileşime girdikçe, motivasyonları yükselir ve kariyer hedeflerine daha çok bağlanırlar.

Tersine mentorluk, dijital çağın gelişmesiyle birlikte daha da önem kazanmıştır. Teknolojik alanda daha yetenekli olan genç nesil, deneyimli kişilere yeni teknolojiler, sosyal medya trendleri ve dijital pazarlama stratejileri gibi konularda rehberlik ederken, deneyimli kişiler de onlara yönetim becerileri, iş dünyasının karmaşıklığı ve uzun vadeli stratejiler hakkında bilgi ve deneyim sunarlar.

Tersine mentorluk ilişkilerinin başarısı da karşılıklı güven, açıklık ve saygıya dayanır. Genç kişilerin öğrenme isteğine ve deneyimli kişilerin açık fikirli olmalarına dayanır. Ayrıca, tersine mentorluk, iş yerlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eder. Farklı yaş grupları ve deneyim seviyelerinden kişilerin bir araya gelmesi, daha kapsayıcı ve farklılıkları hoşgörüyle kabullenen bir iş kültürü yaratır. Bu açıdan değerlendirirsek, tersine mentorluk kavramı, geleneksel mentorluk modelini değiştirerek yeni bir öğrenme ve gelişim perspektifi sunar. 

Mentorluğun Farklı Yüzü; Tersine Mentorluk

Koçluk Kavramına Yakından Bakış;

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, çalışanların performansını artırmak, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve başarılarını en üst düzeye çıkarmak önemli bir öncelik haline gelmiştir. Bu nedenle, kişilerin kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağlayan koçluk kavramı, kurumlar ve profesyoneller arasında giderek daha popüler hale gelmektedir. Koçluk, kişilerin hedeflerine ulaşmalarına, zorluklarla başa çıkmalarına ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kullanılan etkili bir iletişim ve rehberlik yöntemidir.

Koçluk, birçok farklı alanda kullanılan ve çeşitli yaklaşımları olan bir kavramdır. İş dünyasında yönetici koçluğu, kariyer koçluğu, takım koçluğu gibi çeşitli türleri bulunurken, kişisel gelişim ve yaşam koçluğu ise kişilerin özel yaşamlarında ve kişisel hedeflerinde desteklenmesine odaklanır. Her tür koçluk, kişinin hedeflerini belirlemesine, potansiyellerini anlamasına, engelleri aşmasına ve kendi çözümlerini bulmasına yardımcı olur.

Koçluk, mentorluk ve danışmanlık gibi diğer rehberlik yaklaşımlarından farklıdır. Koçlar, kişilere doğru cevapları vermek yerine, onların iç dünyalarını anlamaya odaklanır ve kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olur. Koçlar, güçlü ve etkili sorular sorarak, kişilerin düşüncelerini derinleştirmelerini ve kendi çözümlerini keşfetmelerini sağlarlar. Bu yöntem, kişilerin kendi içsel motivasyonlarını kullanarak daha iyi sonuçlar elde etmelerine olanak tanır.

Koçluk süreci, güvenilir bir ilişki kurma, açık iletişim ve samimiyet gerektirir. Koçlar, kişilerin hedeflerini, değerlerini, güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanlarını anlamak için kişilerle birlikte çalışır. Bu anlayışa dayanarak, koçlar, kişilerin içsel motivasyonunu artırır ve kendilerine olan güvenlerini yükseltmelerine yardımcı olurlar.

Koçluk süreci, sadece kişilerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onların kendini keşfetmelerine, içsel potansiyellerini fark etmelerine ve büyümelerine katkıda bulunur. Koçluk, kişilerin kendilerine daha derinlemesine bakmalarına ve kişisel değerlerine uygun kararlar vermelerine yardımcı olarak, onların kişisel ve profesyonel yaşamlarında daha tatmin edici sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Koçluk Sürecinin Adımları;

Koçluk süreci, bir kişiye veya gruba rehberlik ederek hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için yapılan etkileşimli bir yönlendirme ve destek sürecidir. Koçluk süreci genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Başlangıç Değerlendirmesi: Koçluk sürecinin başlangıcında, koç ve koçluk alan kişi veya grup arasında bir tanışma ve değerlendirme yapılır. Bu adımda, koçluk alanın hedefleri, ihtiyaçları, güçlü yönleri ve zorlukları belirlenir. Ayrıca, koçluk sürecinin amacı ve beklentileri netleştirilir.
 2. Hedef Belirleme: Koçluk sürecinin temelinde, koçluk alanın hedeflerini belirlemek ve onlara ulaşmak için stratejiler geliştirmek vardır. Bu adımda, koçluk alanın kısa ve uzun vadeli hedefleri netleştirilir ve somut bir plan oluşturulur.
 3. Öz Yansıtma ve Farkındalık: Koçluk süreci, koçluk alanın kendini daha iyi tanıması ve farkındalığını artırması üzerine odaklanır. Bu adımda, koçluk alanın güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfetmesi ve kendi düşünce ve davranışlarını sorgulaması teşvik edilir.
 4. Eylem Planı Geliştirme: Hedeflere ulaşmak için somut eylem adımları belirlenir. Koç, koçluk alanın bu eylem planını oluşturmasına ve onu takip etmesine yardımcı olur.
 5. Destek ve İlerleme İzleme: Koç, koçluk alanın ilerlemesini düzenli olarak izler ve destek sağlar. Koçluk süreci boyunca karşılaşılan zorluklar ele alınır ve çözümler geliştirilir.
 6. Geri Bildirim ve Değerlendirme: Koçluk sürecinin sonunda, koçluk alanın hedeflere ulaşma ve gelişme süreci değerlendirilir. Koçluk sürecinin etkinliği ve katılımcının memnuniyeti hakkında geri bildirim alınır.
 7. Sonraki Adımların Belirlenmesi: Koçluk süreci tamamlandığında, koçluk alanın hedeflerine ulaşma ve gelişme sürecinin sürdürülebilmesi için sonraki adımlar belirlenir. Bu, koçluk alanın kendi gelişimine devam etmesi veya yeni hedefler belirlemesi olabilir.

Koçluk süreci, kişilerin ve grupların potansiyellerini keşfetmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olur. Esnek ve kişiye özel bir süreç olduğu için her koçluk deneyimi farklılık gösterebilir ve katılımcının ihtiyaçlarına göre şekillenir.

Koçluk ve Mentorluk: Kavramlar Arasındaki Farklar;

Koçluk ve mentorluk, kişisel ve profesyonel gelişimi desteklemek amacıyla kullanılan iki farklı rehberlik yaklaşımıdır. Her ikisi de kişilerin potansiyellerini keşfetmelerine, hedeflerine ulaşmalarına ve gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Ancak, koçluk ve mentorluk arasında bazı temel farklar bulunmaktadır. Bu bölümde, koçluk ve mentorluk kavramları arasındaki farkları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Tanım ve Yaklaşım:

Koçluk: Koçluk, kişilerin potansiyellerini maksimize etmeleri, hedeflerine ulaşmaları ve performanslarını artırmaları için yapılandırılmış bir rehberlik ve danışmanlık sürecidir. Koçlar, kişilerin kendi içlerinde çözümleri keşfetmelerine yardımcı olur ve genellikle geleceğe odaklanır. Koçluk süreci, kişilerin sorumluluk almasını, hedefleri belirlemesini ve bu hedeflere yönelik eylem planları oluşturmasını teşvik eder.

Mentorluk: Mentorluk, daha deneyimli bir kişinin (mentor) daha az deneyime sahip bir kişiye (menti) rehberlik ettiği ve deneyimlerini paylaştığı bir süreçtir. Mentorlar, mentilerin kariyerlerini ve kişisel gelişimlerini destekler, tecrübelerini aktarır ve danışmanlık yapar. Mentorluk genellikle geçmiş deneyimlerin ve tecrübelerin paylaşımıyla mentilerin yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmeyi hedefler.

İlişki ve Yapı:

Koçluk: Koçluk ilişkisi, eşitlik ve güvene dayalıdır. Koçlar, koçluk alanların iç dünyasına empatiyle yaklaşır ve sorular sorarak düşünmelerini ve farkındalıklarını artırmalarına yardımcı olur. Koçluk süreci daha yapılandırılmış ve özgünlüğe dayanır.

Mentorluk: Mentorluk ilişkisi, daha deneyimli bir kişinin daha az deneyime sahip bir kişiye rehberlik ettiği ve tecrübelerini aktardığı bir rehberlik biçimidir. Mentorlar, mentilerin profesyonel gelişimine katkıda bulunurken, öğüt verme ve paylaşımlarında daha aktif bir rol oynarlar.

Süreç ve Odak:

Koçluk: Koçluk süreci, kişilerin gelecekteki hedeflerine ve performanslarının artırılmasına odaklanır. Koçlar, koçluk alanların içsel kaynaklarını keşfetmelerini sağlayarak kendiliğinden gelişmeyi teşvik eder.

Mentorluk: Mentorluk süreci, geçmiş deneyimlerin paylaşımı ve öğüt verme üzerine odaklanır. Mentorlar, mentilerin kariyer yollarını şekillendirmelerine ve deneyimlerini öğrenmelerine yardımcı olur.

Profesyonel ve Kişisel Gelişim:

Koçluk: Koçluk, kişilerin hem profesyonel hem de kişisel gelişimini destekler. Koçlar, koçluk alanların hem iş yaşamında hem de özel hayatlarında daha iyi sonuçlar elde etmelerini teşvik eder.

Mentorluk: Mentorluk, daha çok profesyonel gelişime odaklanır ve mentilerin mesleki becerilerini ve kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bütünsel olarak ele alırsak, koçluk ve mentorluk, her ikisi de kişilerin gelişimini destekleyen farklı rehberlik ve danışmanlık süreçleridir. Koçluk daha çok geleceğe odaklanırken, mentorluk geçmiş deneyimlerin paylaşımı üzerine yoğunlaşır. Koçluk, kişilerin içsel kaynaklarını keşfetmelerine ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olurken, mentorluk tecrübelerin aktarılması ve öğüt verme üzerine odaklanır. Her iki yaklaşım da, kişilerin gelişimine katkıda bulunur ve başarılarına yönelik destek sağlar.

Hangi Durumda Hangisi İşe Yarar;

Koçluk ve mentorluk, kişisel gelişim ve kariyer ilerlemesi için farklı amaçlar ve yaklaşımlar sunan iki farklı yönlendirme ve rehberlik yöntemidir. Her ikisi de kişilerin potansiyellerini ve yeteneklerini açığa çıkarmada değerli araçlardır, ancak belirli durumlar ve ihtiyaçlar, hangi yaklaşımın daha etkili olacağını belirleyecektir. Koçluk ve mentorluk arasındaki farklar ve bu yönlendirme yöntemlerinin kullanılması gereken durumlara baktığımızda;

Koçluk:

Koçluk, kişilerin kendini keşfetmelerini, hedeflerini belirlemelerini, güçlü yönlerini vurgulamalarını ve kişisel veya mesleki engelleri aşmalarını desteklemek için kullanılan bir yönlendirme yaklaşımıdır. Koçlar, soru sorma, dinleme, geri bildirim verme ve motive etme gibi tekniklerle kişilerin kendi içgörülerini geliştirmelerine yardımcı olur. Koçlar, kişilerin kendi cevaplarını ve çözümlerini bulmalarına izin verir, böylece kendi kendilerine yönetebilmelerini ve bağımsız düşünce becerilerini geliştirmelerini sağlarlar.

Koçluk daha etkili olacağı durumlar:

 • Kişilerin kendi hedeflerini belirlemek ve kendilerini keşfetmek istediği durumlar.
 • Performanslarını geliştirmek, liderlik becerilerini artırmak veya belirli yetkinlikleri geliştirmek isteyen profesyoneller.
 • Yeterli özgüven duymayıp, potansiyelini keşfetmek ve güçlü yönlerini fark etmek isteyen kişiler.

Mentorluk:

Mentorluk, daha deneyimli bir kişinin, daha az deneyime sahip bir kişiye kendi bilgi, deneyim ve uzmanlık alanlarında rehberlik ettiği bir yönlendirme yaklaşımıdır. Mentörler, deneyimleri sayesinde öğütler, ipuçları ve kariyer tavsiyeleri sunarlar. Mentorluk, öğrenme sürecini hızlandırır ve mentinin kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemeye yardımcı olur.

Mentorluk daha etkili olacağı durumlar:

 • Yeni mezunlar veya yeni başlayanlar gibi daha az deneyime sahip kişilerin profesyonel kariyerlerini şekillendirmek istediği durumlar.
 • Kariyerlerinde ilerlemek, belirli bir sektörde veya rolde uzmanlaşmak isteyen kişiler.
 • Kurum içinde yükselme ve liderlik rolü üstlenme hedefleri olan çalışanlar.

Sonuç olarak koçluk ve mentorluk her ne kadar birbirine çok yakın kavramlar olsa ve sıklıkla karıştırılsa da temel işlevlerinde bazı farklılıklar barındırırlar. Bu farklılıklara en temelde baktığınızda koç aslında etkin dinleme ve güçlü sorular sorarak kişinin durumu sorgulamasına ve farkındalık geliştirmesine rehberlik ederken mentor kişinin zorlandığı bir durum ile ilgili doğrudan bilgi ve deneyim paylaşarak bu zorluğu aşmasına katkı sağlar. Bu pencereden baktığımızda da yukarıda paylaştığım biçimde farklı durumlarda daha etkin olduklarını gözlemleyebiliriz.

Bu uygulamalar aynı zamanda , kurumların çalışan bağlılığını artırırken, yetenekleri keşfetmeye ve geliştirmeye yönlendirerek, daha motive ve verimli bir iş gücü yaratmada kritik bir rol oynar. Mentorluk ve koçluk programları aynı zamanda kurum içinde bilgi ve deneyim paylaşımını artırırken, kurumsal hafızayı geleceğe taşımaya aracı olur ve kurum içi ilişkileri güçlendirir.

Her iki aracı da doğru duruma konumlandırdığınızda ve etkin yönettiğinizde gelişim için çarpan etkisi yarattığını ve şirket içerisinde öğrenen organizasyon olma reflekslerini güçlendirdiğini fark edeceksiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

En Yeni Yazılar

Başarı Hikayeleri